Program

Program

 

1.      Gün: 5 Kasım 2019

Kayıt: 13:30

Açılış Konuşmaları: 14:00-15:00

 

Sn. Abdurrahim ŞENOCAK – ÇASGEM Başkanı

Sn. Cafer UZUNKAYA – İŞKUR Genel Müdürü

Sn. Prof. Dr. Yusuf TEKİN – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK  – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

 

Kahve Molası: 15:00-15.15 

Açılış Paneli:  15.15-17.00

Panel Moderatörü: Kenan YAVUZ – ÇASGEM Başkan Yardımcısı

Dr. Işıl KURNAZ BALTACIAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU – Milli Eğitim Bakanlığı /Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü

Mehmet Nezir GÜL –  Milli Eğitim Bakanlığı /Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü

Tuba Burcu ŞENEL – ILO / İstihdam ve Girişimcilik Yöneticisi

Cengiz DELİBAŞ – TOBB / Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

2.      Gün: 6 Kasım 2019 10:00-16:00 ss

Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

 

 

Oturum 1: DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE İŞGÜCÜ PİYASALARI / Saat:10.00-11.00

Moderatör: Prof. Dr. Adem EFE / Süleyman Demirel Üniversitesi 

1.      “Emeklilik Davranışlarının Türkiye ve Birleşik Krallık Üzerinden Karşılaştırması” – Araş. Gör. Dr. Makbule Gülbin ERDEM KARAHANOĞLU/Pamukkale Üniversitesi

2.      “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Mesleki Eğitim İstihdam İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi”- Araş. Gör. Ömer Can ÇEVİK/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

3.   “Geçmişten Günümüze Ülkemizde Engelli İstihdamı: Engelliler İçin Nitelikli İstihdamda Başarı Sağlayabildik Mi?” – Lütfiye KARAASLAN/Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

4.      “Dezavantajlı Grupların İstihdamında Yeni Hamleler Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı”- Mustafa GÜMÜŞ/Bursa Uludağ Üniversitesi

5.      “Evde Bakım Hizmeti Veren Yabancı İşçilerin Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Arayışları”- Bekir YILMAZ/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

6.      “Alkol ve Madde Bağımlılarının İstihdamı” – Ahmet İÇÖZ, Kerem ATA/İŞKUR

 

      Oturum 2: İŞGÜCÜ PİYASALARINDA EŞLEŞME SORUNLARI   / Saat:11:00- 12:00

       Moderatör: Prof. Dr. Abdulkadir ŞENKAL / Kocaeli Üniversitesi

1.       “Yükseköğretim Mezunlarında İşsizlik Olgusu: Unı-Veri Araştırma Sonuçları Işığından Bir Değerlendirme” – Dr. Öğr. Üyesi Işıl KELLEVEZİR/Yaşar Üniversitesi, Prof. Dr. Özlem ÇAKIR / Dokuz Eylül Üniversitesi

2.       “Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişinde Deneyim ve Staj Etkisi” – Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Zeki Deniz DOST/İŞKUR

3.       “Türkiye’de Okuldan İşe Geçiş: Genç İşgücü Piyasasında Kalıcı Sorunlar, Yeni Yönelimler (2016 Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Anketi Analizi)” – Dr. Burak Faik EMİRGİL/Bursa Uludağ Üniversitesi

4.       “Kuşakların Çalışma Hayatına Bakışı, Yetenek Açığı Yaşayan İşverenlerin Yeni Nesil Çalışanlardan Beklentileri; İŞKUR’un Beceri Uyumsuzluğu Çözümleri: Kocaeli ve Şırnak Örneği” – Mehmet Akif İBRAHİMOĞLU, Mustafa ORHAN, Ümit DOKUZ, Fatih KESKİN/İŞKUR

5.       “Uyumsuz Eşleşme Olgusuna Yönelik Geliştirilen Uluslararası Politikalar” – Berna YAZAR ASLAN-ÇASGEM

 

 Öğle Yemeği:12:00 13:00 

 

Oturum 3: EĞİTİM -İSTİHDAM İLİŞKİSİ  /  Saat:14:00- 15:00

  Moderatör: Prof. Dr. Yücel UYANIK / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

1.      “Uluslararası İstihdam Göstergeleri Bağlamında Türkiye’de Eğitim ve İstihdam Sorunlarının Değerlendirilmesi” – Prof. Dr. Özlem ÇAKIR /Dokuz Eylül Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Işıl KELLEVEZİR/Yaşar Üniversitesi

2.       “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Eğitim ve İstihdam Açısından Değerlendirilmesi” – Cemile CAN/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

3.        “21. Yüzyıl Becerileri ve İstihdam İlişkisinde Türkiye İş Kurumu’nun Rolü” – Rümeysa ARAL/İŞKUR

4.       “İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Geliştirilmesinde İş Kulüplerinin Rolü: Zonguldak İş Kulübü Çalışmaları Açısından Örnek İnceleme” – Nurcan YILMAZ, Melahat DURU/İŞKUR

5.       “İşverenlerin Mesleki Eğitime Bakış Açısı” – Dr. Elif ÇELİK/ÇASGEM 

 

Oturum 4: İŞGÜCÜ PİYASALARINDA YENİ GELİŞMELER  / Saat: 15:00-16:00

Moderatör: Prof. Dr. Özlem ÇAKIR / Dokuz Eylül Üniversitesi

1.      “Güncel Gelişmeler Işığında Dünyada ve Türkiye’de Tarım İstihdamının Görünümü ve Geleceğine Yönelik Değerlendirmeler” – Araş. Gör. Banu KARAKAŞ/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

2.      “Hayat Boyu Öğrenme: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması”- Nesli URHAN/Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

3.      “BAUMAN’nın Özgürlük ve Belirsizlik Anlayışında İşsizlik Algısı” – Tuğba GÜCENMEZ / Adıyaman Üniversitesi, Prof. Dr. Murat ATAN/Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

4.       “Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları: İnsan Kaynakları Alanında Uzman Akademisyenler Özelinde Bir Farkındalık Araştırması”- Ali CAN/Düzce Üniversitesi

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.